Khoảng gần 27.000kg chất thải rắn y tế được phát sinh mỗi ngày, Hà Nội đã làm gì để xử lý?

Tags:
Chia sẻ :
Hot!
Các tin khác

Comments[ 0 ]


Đăng nhận xét

-----