Bill Gates và Ban Ki-moon: đầu tư cho các giải pháp khí hậu có thể sinh lời 7,1 nghìn tỷ USD

Tags: , , , , , , , ,
Chia sẻ :
Hot!
Các tin khác

Comments[ 0 ]


Đăng nhận xét

-----