Tham vọng thực sự của Apple là dùng iPad thay thế luôn cả laptop/tablet lẫn game console

Tags: , , , ,
Chia sẻ :
Hot!
Các tin khác

Comments[ 0 ]


Đăng nhận xét

-----