Từ ‘kẻ điên’ đổ toàn bộ tiền để ghép thận vào game đến người thuyết trình trong sự kiện ra mắt iPhone 11 của Apple: Nếu không có bên thận hỏng, tôi sẽ không có ngày hôm nay!

Tags: , , , , , , , ,
Chia sẻ :
Hot!
Các tin khác

Comments[ 0 ]


Đăng nhận xét

-----