Wi-Fi 7 sẽ có vào 2024, nhanh hơn mạng dây, thêm một tần số mới, cải thiện tốc độ upload

Tags:
Chia sẻ :
Hot!
Các tin khác

Comments[ 0 ]


Đăng nhận xét

-----