Việt Nam bác bỏ phát ngôn của Trung Quốc về bãi Tư Chính

Tags: , , , , , , ,
Chia sẻ :
Hot!
Các tin khác

Comments[ 0 ]


Đăng nhận xét

-----